autoškola plzeňAutoškola Pavel Dietl

 

Výcvik řidičů skupiny B

Poradenská činnost

Kondiční jízdy pro držitele řidičských průkazů

Kursovné na splátky dle Vašich možností i bez akontace

plzeň autoškola Pavel Dietl  
  česky deutsch   Úvod || O firmě || Řidičské oprávnění || Kondiční jízdy || Ceník výcviku || Kontakty  
   
O firmě

Řidičské oprávnění skupiny "B"

Kondiční jízdy

Organizace výcviku
a zkoušek


Druhy výcviku

Učební pomůcky

Ceník výcviku

Jak se přihlásíte?

Fotogalerie

Kontakty
 

Autoškola Pavel Dietl
Zábělská 91
312 00 Plzeň-Újezd
IČO: 67072372
ID RZP: 892 302
telefon: +420 604 692 075

 

 

ORGANIZACE VÝCVIKU A ZKOUŠEK

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Předměty teoretické výuky:

- předpisy o provozu vozidel
- ovládání a údržba vozidla
- teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
- zdravotnická příprava

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:

- řízení vozidla,
- praktická údržba vozidla
- zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a "Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení". Posudek je přílohou žádosti.
Dále je třeba před zahájením kursu uhradit kursovné nebo přiměřenou zálohu.

Délka kurzu

Délka kursu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin teoretické přípravy.
Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Ostatní kurzy - individuální výcvik (max. 5 žáků ve skupině) od 1 do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit. Toto ovšem ovlivní i cenu kurzu.

Ukončení kurzu

Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální,tudíž Vám nic nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.

Závěrečná zkouška

Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva.
Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.
Závěrečnou zkoušku můžete vykonat nejdříve 1 den po Vašich 18. narozeninách.

Zkouška probíhá v jeden den, provádí ji s Vámi zkušební komisař Magistrátu města Plzně a skládá se ze 2 částí:
- písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
- zkouška z praktické jízdy

Součástí zkoušky jsou též otázky týkající se ovládání a údržby vozidla.

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 700,- Kč.

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Zkoušku /všechny jeji části / je třeba složit do 6 měsíců ode dne konání první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu./opakovat celý kurz/

Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek:

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích: 100,- Kč
Praktická jízda: 400,- Kč
Případně kombinace uvedených položek

Doplňovací výuka a výcvik

Jedná se o 2 případy výcviku, kdy jejich minimální počet není určen učební osnovou, ale závisí na dohodě mezi žákem a autoškolou: Pokud Vám nestačí předepsané hodiny jízd ke složení zkoušky
nebo pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky a chcete si s autoškolou domluvit jízdy navíc.